Aktualności

   Dokonano wyboru kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

   2013-10-25

W dniu 24.10.2013 r. o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, na którym dokonano wyboru kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
protokol_z_posiedzenia_ropmo_z_dnia_24.10.2013 (doc) >>

   Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza do składania kandydatur na przedstawiciela/kę organizacji pozarządowych do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji na lata 2013-2015.

   2013-10-14

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na podstawie Uchwały Nr LXVIII/819/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 roku § 3 punkt 4 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaprasza olsztyńskie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Olsztyna, prowadzące działania na rzecz mieszkańców Olsztyna do składania kandydatur na przedstawiciela/kę organizacji pozarządowych do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji na lata 2013-2015.

   1% dla Olsztyna! - konferencja prasowa

   2013-02-19
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyna prowadzi Kampanię Społeczną "1 % dla Olsztyna", której celem jest zachęcanie mieszkańców stolicy Warmii i Mazur do przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyńskich organizacji posiadających status pożytku publicznego. Jednym z działań w ramach Kampanii będzie konferencja prasowa Prezydenta Olsztyna oraz ROPMO w dniu 5 marca 2013r., o godzinie 12.00 w olsztyńskim Ratuszu. Zaprezentowane zostaną działania organizacji, sfinansowane dzięki 1% z podatku przekazywanego przez podatników w ubiegłym roku.

Zobacz więcej >> 

   Wyniki konkursów ROPMO 2012

   2012-11-28

17 listopada 2012 odbyło się kolejne Forum Organizacji Pozarządowych. Po raz pierwszy oprócz olsztyńskich organizacji pozarządowych wzięli w nim udział przedstawiciele podobnych organizacji działających w Obwodzie Kaliningradzkim, w tym organizacji polonijnych. Forum otwierała część oficjalna związana z wręczeniem nagród w konkursach na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.

   Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych

   2012-11-02

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i Urząd Miasta Olsztyna zapraszają na doroczne Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 17 listopada 2012 roku.

   Zbiórka dla organizacji polonijnych z Obwodu Kaliningradzkiego

   2012-11-02

W dniach 15-17 listopada 2012 organizowane jest, po raz pierwszy w Olsztynie, Polsko - Rosyjskie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Olsztyna oraz Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. W ramach podjętej inicjatywy przyjadą przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, w tym organizacje polonijne. Właśnie dla nich - stowarzyszeń pracujących na rzecz aktywności Polek i Polaków w Federacji Rosyjskiej - organizowana jest zbiórka rzeczy ułatwiających ich funkcjonowanie.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2012-10-15


Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli trzeciego sektora
do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

   Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP)

   2012-10-15

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie
na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).

   Forum Organizacji Pozarządowych - Olsztyn, 29.03.2012

   2012-03-17

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych w czwartek 29 marca br. o godzinie 16.30 (Ratusz sala 219).

   1% dla Olsztyna - konferencja prasowa Prezydenta Olsztyna oraz ROPMO

   2012-02-28Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Miasta Olsztyna, wzorem ubiegłych lat, prowadzi Kampanię Społeczną "1 % dla Olsztyna", której celem jest zachęcanie mieszkańców stolicy Warmii i Mazur do przekazywania swojego podatku na rzecz olsztyńskich organizacji posiadających status pożytku publicznego. Jednym z działań w ramach Kampanii będzie konferencja prasowa Prezydenta  Olsztyna oraz ROPMO w dniu 5 marca 2012, o godzinie 11.00, w sali 119 olsztyńskiego Ratusza, podczas której chcielibyśmy zaprezentować materiały ukazujące działania Państwa organizacji.

« 1 2 3 4 5 »