Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP)

2015-11-09

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP).


Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie ROPMO - Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. T. Szewczenki 1, byłe koszary wojskowe) w terminie do 30 listopada 2015 roku do godziny 15.00 – decyduje termin wpływu.Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 5 grudnia 2015 roku w olsztyńskim ratuszu, ul. Jana Pawła II 1.

 

Do pobrania:
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NIOP-2015. doc

REGULAMIN KONKURSU-NIOP-2015. doc


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1

na stronach: www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu
i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com