Wyniki konkursów ROPMO 2014

2014-10-27

24 października 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego odbyło się kolejne Forum Organizacji Pozarządowych.
Podczas forum wręczone zostały nagrody w konkursach na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.

W konkursie ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP) przyznano:
I miejsce - nagroda w wysyokści 2500 zł. - Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie za inicjatywę utworzenia niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce marzenia", która jest odważną odpowiedzią na potrzeby środowiska rodzin i osób z zespołem downa.
II miejsce - nagroda w wysokości 1500 zł - Stowarzyszeniu Wspierania Działań Prorodzinnych FORUM PRORODZINNE za inicjatywę Orszak Trzech Króli, która przyczyniła się do współpracy wielu środowisk oraz integracji rodzin.
III miejsce - nagroda w wysokości 1000 zł - Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce za inicjatywę "Wyjątkowe obchody miesiąca wiedzy na temat autyzmu" - inicjatywę, która przyczynia się do lepszego zrozumienia osób z autyzmem oraz ich integracji w środowisku.

Wyróżnienia przyznano następującym organizacjom:
1. Europejskiemu Stowarzyszeniu Edukacji i Rozwoju "PIONIER" za projekt edukacyjny skierowany do osób starszych "Dojrzały konsument",
2. Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi PTTK w Olsztynie za projekt „Cykliczne spotkania edukacyjno-integracyjne olsztyńskich turystów TRAMP”,
3. Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej za organizację Wendy Dobroczynnej.

W konkursie „Trzeci sektor w mediach” nagrodzono:
Annę Minkiewicz-Zarembę za cykl audycji radiowych "Obok nas" emitowanych na antenie Radia Olsztyn, które w sposób rzetelny, obiektywny i bezstronny i z zaangażowaniem oraz dziennikarską werwą informują słuchaczy o charakterze i działalności olsztyńskich organizacji pozarządowych.

protokoly-konkursy-ropmo-2014.pdf


Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!