Wyniki konkursów ROPMO 2013

2013-12-20

14 grudnia 2013 odbyło się w olsztyńskim ratuszu kolejne Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas forum wręczone zostały nagrody w konkursach na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.

W konkursie ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP) przyznano:
I miejsce - Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” - za zorganizowanie przedsięwzięcia zatytułowanego „Różowa Wstążka - profilaktyka raka piersi”,
II miejsce - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Pionier” za projekt „Seniorada”.

Wyróżnienia przyznano następującym organizacjom:
- Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce za projekt „Autyzm - zaznacz swoją obecność”,
- Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi PTTK w Olsztynie za projekt „Cykliczne spotkania edukacyjno-integracyjne olsztyńskich turystów TRAMP”,
- Fundacji Kobiety dla Kobiet za projekt „Kobieta”,
- Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie za projekt „Piosenka jest dobra na wszystko”.

W konkursie „Trzeci sektor w mediach” nagrodzono:
- Małgorzatę Kundzicz (Gazeta Olsztyńska) - I miejsce - za publikacje poświęcone działalności stowarzyszeń prowadzących Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, gdzie nauki pobierają dzieci niepełnosprawne, głównie autystyczne.
- Wacława Brudka (Gazeta On Line Olsztyn24) - II miejsce - za wyjątkową aktywność i rzetelność w relacjonowaniu działalności organizacji pozarządowych.
Wyróżnienie przyznano Beacie Brokowskiej (Gazeta Olsztyńska).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!