Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP)

2012-10-15
 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie
na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy NIOP 2012 (doc) >>  należy złożyć
w sekretariacie ROPMO – w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, w terminie do 9 listopada 2012 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 17 listopada 2012 na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych w olsztyńskim ratuszu, ul. Jana Pawła II 1.
 
Do pobrania:


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1

na stronach: www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu
i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com