Programy wspó³pracy

2017 rok

 

Powiat Olsztyński - Projekt programu wspó³pracy

 

Gmina Barczewo - Roczny program Wspópracy, UCHWA£A NR XXXIII/222/16

 

Gmina Biskupiec - program-wspó³pracy

 

Gmina Dobre Miasto - Wieloletni program wspó³pracy na lata 2015-2018

 

Gmina Dywity - Uchwa³a NR XXV/177/16, program wspó³pracy

 

Gmina Gietrzwa³d - projekt programu wspó³pracy

 

Gmina Jeziorany - projekt programu wspó³pracy

 

Gmina Jonkowo

 

Gmina Kolno - Protokó³ z konsultacji rocznego programu wspó³pracy

 

Gmina Olsztynek - Uchwa³a nr XXVII-217/2016 i program wspó³pracy

 

Gmina Purda - Uchwala Nr XXII/164/2016, program wspó³pracy

 

Gmina Stawiguda - Uchwa³a nr XVIII/191/2016, program wspó³pracy

 

Gmina ¦wi±tki - Uchwa³a Nr XVIII-153-2016 - wspó³praca org. pozarz±dowe na 2017 rok

 

 

2016 rok

 

Powiat Olsztyński - projekt programu wspó³pracy

 

Gmina Barczewo - uchwa³a  program wspó³pracy

 

Gmina Biskupiec - program wspó³pracy

 

Gmina Dobre Miasto - roczny program wspó³pracy - wieloletni

 

Gmina Dywity - program wspó³pracy

 

Gmina Gietrzwa³d - raport z konsultacji spo³ecznych na 2016 rok pdf i UCHWA£A i program wieloletni na lata 2016 - 2020

 

Gmina Jeziorany - program wspó³pracy

 

Gmina Jonkowo

 

Gmina Kolno - projekt programu wspó³pracy

 

Gmina Olsztynek - projekt programu wspó³pracy

 

Gmina Purda - program wspó³pracy

 

Gmina Stawiguda - program wspó³pracy 

 

Gmina ¦wi±tki - program wspó³pracy

 

 

2015 rok

 

Powiat olsztyński (pdf)

 

Gmina Dobre Miasto (pdf) Wieloletni PW

 

Gmina Dobre Miasto (pdf) Roczny PW

 

Gmina Olsztynek (pdf)

 

Gmina Barczewo (pdf)

 

Gmina Purda (pdf)

 

Gmina Kolno (doc)

 

Gmina Stawiguda (pdf)

 

Gmina Gietrzwa³d (pdf)

 

Gmina Dywity (pdf)

 

Gmina Jeziorany (doc)

 

Gmina ¦wi±tki (doc)

 

 

2014 rok

Gmina Olsztynek (pdf) >>

Gmina Gietrzwa³d (pdf) >>


Gmina Kolno (pdf) >>

Gmina Stawiguda (pdf) >>


Gmina Barczewo (pdf) >>

Gmina Dobre Miasto (pdf) >>

Gmina Dywity (pdf) >>