Organizacje pozarządowe powiatu olsztyńskiego

 

Organizacjie Pozarządowe działające w powiecie olsztyńskim

 

 

Gmina Olsztyn

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=olsztyn&kryt_woj=14

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

 

 

http://213.73.25.234:8734/ngo/index.php?strony=organizacje&sort=nazwa

 

http://pcpr-powiatolsztynski.pl/index.php?show=page_unlike&id=174

 

Gmina Barczewo

 

 

http://www.barczewo.bip.net.pl/?c=247

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=barczewo&kryt_woj=14

 

Gmina Biskupiec

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=biskupiec&kryt_woj=14

 

 

Gmina Dobre Miasto

 

 

http://drop.za.pl/index.php?go=organizacje


http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=dobre+miasto&kryt_woj=14

 

Gmina Dywity 

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=dywity&kryt_woj=14

 

 

Gmina Gietrzwałd 

 


http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=gietrzwa%C5%82d&kryt_woj=14

 

 

Gmina Jeziorany

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=jeziorany&kryt_woj=14

 

 http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl/?c=548

 

Gmina Jonkowo

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=jonkowo&kryt_woj=14

 

www.jonkowo.pl/stowarzyszenia

 

 

Gmina Kolno 

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=kolno&kryt_woj=14

 

 

Gmina Olsztynek

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=olsztynek&kryt_woj=14

 

 

 

Gmina Purda

 

 

http://www.purda.pl/ngo/107-organizacje-pozarzadowe.html

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=purda&kryt_woj=14

 

Gmina Stawiguda

 

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=Stawiguda&kryt_woj=14

 

Gmina Świątki

 

 

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=1417

 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=%C5%9Bwi%C4%85tki&kryt_woj=14