Pełnomocnicy

Pełnomocnicy/osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w powiecie olsztyńskim ziemskim i grodzkim

 Nazwa i adres urzędu
 Imię i nazwisko / kontakt
 

Wydział Polityki Społecznej

i Organizacji Pozarządowych

ul. Knosały 3/5 bud. A pok. 27;

adres do korespondencji:

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

 

Monika Michniewicz

 

Tel./fax 89 522-28-21

Tel.: 89 535-32-10 wew. 27

 
 

Strona: www.ngo.olsztyn.eu/

 

Biuro Pełnomocnika Starosty Olsztyńskiego ds. Aglomeracji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

 
 
 

Sławomir Lech

 

Tel.: 89 523-28-80

E-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl, starostwo@powiat-olsztynski.pl

 

Strona: www.powiat-olsztynski.pl

 

 

 

 

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

 
 
 
 
 
 
Anna Gędas
 
Tel.: 89 514-84-39 wew. 15
 
 
 
 

Urząd  Miejski w Biskupcu

Aleja Niepodległości 2

11-300 Biskupiec
 
 
Magdalena Karpińska
 
Tel.: 89 715-01-33
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
 
 
Katarzyna Bojarowicz
 
Tel.: 89 616-14-25

E-mail: ngo@dobremiasto.com.pl

 
 
Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
Alicja Danuta Wąsik
 
Tel.: 89 524-76-64

E-mail: op@ugdywity.pl

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2

11-036 Gietrzwałd

 

Agnieszka Zabłocka

 
Tel.: 89 524-19-10

E-mail: agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

Strona: www.gietrzwald.pl

Urząd Miejski w Jezioranach
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
 
 

Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka

 
Tel.: 89 539-27-57

E-mail: um@jeziorany.com.pl

Strona: jeziorany.com.pl/

 
 
Urząd Gminy w Jonkowie

ul Klonowa 2

11-042 Jonkowo

 
 

 Izabela Szymczak

 
Tel.: 89 670-69-34

E-mail: ngo@jonkowo.pl

Strona: www.jonkowo.pl

 
Urząd Gminy Kolno
Kolno 33

11-311 Kolno

 
 

Agnieszka Jeziorek

 
Tel.: 89 716-32-26

E-mail: ug-kolno@poczta.onet.pl

Strona www.kolno-gmina.pl/

Urząd Miejski w Olsztynku

ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

 

Agnieszka Tomaszewska

 
Tel.: 89 519-54-78

E-mail: a.tomaszewska@olsztynek.pl, promocja@olsztynek.pl

Urząd Gminy w Purdzie
Purda 19
11-030 Purda
 

 

Rafał Wilczek
 
tel. 89 512-22-23
Strona: www.purda.pl
Urząd Gminy w Stawigudzie

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

 
 

Monika Grzymowicz

 
Tel.: 89 512-64-77

E-mail: promocja@stawiguda.pl , grzymowicz@stawiguda.pl

Strona: www.stawiguda.pl

Urząd Gminy w Świątkach

Świątki 87

11-008 Świątki

Monika Ćwiek
 

Tel.: 89 616-98-83