JONKOWO - dyżur konsultanta Funduszy Europejskich

   2016-01-26

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich.

   ŚWIĄTKI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

   2016-01-25

Wójt Gminy Świątki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

   KOLNO - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r.

   2016-01-25

Wójt Gminy Kolno Ogłasza z dniem 22 stycznia 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r.

   DYWITY - Otwarty konkurs ofert na edukację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego

   2016-01-20

Organizacje pozarządowe mogą składać do 8 lutego oferty w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli konkursowej jest 60 tys. zł. Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań oraz termin, tryb i kryteria wyboru ofert określa Regulamin otwartego konkursu ofert, który jest dostępny w rozwinięciu informacji. Zapraszamy do udziału w konkursie.

   JEZIORANY - Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

   2016-01-20

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jezioranach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

   STAWIGUDA - spotkanie konsultacyjne

   2016-01-20

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2015-2025, które odbędzie się w piątek 22.01.2016r. o godzinie 8:00 w sali narad w Urzędzie Gminy.

   Nieodpłatna Pomoc Prawna

   2016-01-15

Od 4 stycznia 2016 roku mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez starostę olsztyńskiego z władzami gmin, porady są udzielane  w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku i Stawigudzie.

   BARCZEWO - Burmistrz Barczewa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Barczewo w 2016 r.

   2016-01-15

Burmistrz Barczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Barczewo  w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   OLSZTYNEK- I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

   2016-01-13

   JEZIORANY - Konkurs na dotacje w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

   2016-01-08

Burmistrz Jezioran ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert upływa z dniem 27 stycznia 2016 roku.

 

Pobierz treść ogłoszenia

1 « 6 7 8 9 10 11 12 » 13