Majówka w powiecie olsztyńskim

   2016-05-02

Ośrodki kultury, urzędy gmin i inne instytucje organizują w długi weekend majowy szereg imprez, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

   POWIAT OLSZTYŃSKI - Powiatowy Konkurs Plastyczny

   2016-04-20

Starosta olsztyński zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod nazwą „Logo Powiatu Olsztyńskiego i jego gmin”. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić jedną pracę plastyczną przedstawiającą istniejące logo Powiatu Olsztyńskiego. Na twórcę najlepszej pracy czeka nagroda rzeczowa o wartości 2 tys. zł. Zwycięzca dodatkowo wykona dwanaście logotypów lub herbów gmin wchodzących w skład Powiatu Olsztyńskiego.

Prace należy składać osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn do dnia 10 czerwca 2016 roku.

   DOBRE MIASTO - Festyn Ekologiczny „Dobromiejski Dzień Ziemi"

   2016-04-20

Urząd Miejski w Dobrym Mieście wraz z Centrum Kulturalno- Bibliotecznym po raz pierwszy organizują Festyn Ekologiczny „Dobromiejski Dzień Ziemi”, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. na „Przedmurzu” przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście. Festyn ma na celu kreowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych właściwej postawy wobec środowiska.

   DYWITY - Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy!

   2016-04-20
DYWITY -  Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy!

Stowarzyszenie Nasza Wieś, Sołtys Frączek, a także Sołtys Sołectwa Dywity zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców na bezpłatne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy! Poprowadzą je w sposób bardzo ciekawy, a co najważniejsze skuteczny, doświadczeni ratownicy z Polikliniki MSWiA z Olsztyna.

Warsztaty odbędą się w sobotę 23 kwietnia o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej we Frączkach, a o godz. 15.00 tego samego dnia w sali konferencyjnej UG Dywity!

   POWIAT OLSZTYŃSKI - „Zdrowy Powiat Olsztyński”

   2016-04-19

W czwartek 21 kwietnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie (plac Bema 5) odbędzie się podsumowanie działań zrealizowanych w ramach programu „Zdrowy Powiat Olsztyński” w 2015 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji samorządowców, przedstawicieli szkół, ośrodków pomocy społecznej i wszystkie osoby zainteresowane problematyką promocji i ochrony zdrowia.

   POWIAT OLSZTYŃSKI - Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza kolejny Otwarty Konkurs Ofert 2016

   2016-04-09

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza kolejny Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Termin składania wniosków do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

   OLSZTYNEK - podsumowanie projektu „Myśl Korczakiem”

   2016-04-08

11 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 w kinie Grunwald w Olsztynku odbędzie się uroczysta Gala podsumowująca projekt edukacyjny „Myśl Korczakiem”, organizowany przez Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

   DOBRE MIASTO - akcja krwiodawstwa

   2016-04-08
DOBRE MIASTO - akcja krwiodawstwa

 

 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście wraz z Zarządem Klubu Honorowych Dawców Krwi  "Dar Życia" zapraszają w sobotę 9 kwietnia 2016 roku na akcje krwiodawstwa – „Podziel się swoją krwią”.


CKB w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a, w godz. 8:00-11:30.

   GIETRZWAŁD - Wyniki konkursu I/2016

   2016-04-06

Kierując się oceną komisji w dniu 4 kwietnia 2016 roku Wójt dokonał rozstrzygnięcia i wyboru ofert w zakresie zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.

Szczegóły na stronie: http://gietrzwald.pl/content/index.php/2015-02-11-13-06-13/organizacje-pozarzadowe-menu-w/dotacje/1325-wyniku-konkursu-ofert-nr-i-2016.html

   DZIAłAJ LOKALNIE PO RAZ KOLEJNY!!! RUSZYł KONKURS "DZIAłAJ LOKALNIE IX"

   2016-04-06

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wnioski można składać do 6 maja 2016.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 13