Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

   2012-06-01

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na trzecie już „Forum Pełnomocników”, podczas którego chcemy omówić przyszłe działania OCOP mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego w ramach realizowanego projektu „W kierunku profesjonalizacji” dofinansowanego przez Zarząd Powiatu w Olsztynie.

   Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

   2012-02-17

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na „Forum Pełnomocników”, podczas którego będziemy omawiać obecnie powszechnie konsultowany „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

   Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

   2011-11-17

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na pierwsze „Forum Pełnomocników”, podczas którego będzie można uzyskać wiedzę na temat możliwości współpracy z OCOP, jego działalnością i ofertą. Zaprezentowana zostanie nowelizacja nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.

1 « 7 8 9 10 11 12 13