DOBRE MIASTO - Konkurs ofert - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

   2016-01-05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oczekuje na oferty związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.kiej w Dobrym Mieście z dn.29.12.2015 r.                                

Oferty programowe mogą składać: jednostki pomocnicze gminy, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Szczegóły na stronie: dobremiasto.com.pl/wydarzenie/44/konkurs-ofert-gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

   GMINA GIETRZWAŁD - Warmiński Wieczór z Edwardem Cyfusem „Jesiań na Warniji”

   2015-11-05

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Edwardem Cyfusem – Warmiakiem, gawędziarzem, regionalistą, pisarzem.

 

Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Centrum Promocji i Edukacji w Łajsach, gm. Gietrzwałd (Łajsy 3, teren Gospodarstwa Rolłajsy, Spichlerz, I piętro).

 

Do pobrania: plakat

   GMINA DYWITY - Społeczne konsultacje programu rocznej współpracy z NGO’s na 2016 rok

   2015-11-03

Wójt Gminy Dywity zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie programu rocznej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 

   GMINA JEZIORANY - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

   2015-10-19

Burmistrz Jezioran ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

   Nieodpłatne porady prawne!

   2015-10-19

W czwartek 15 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie starosta olsztyński, wicestarosta oraz włodarze Barczewa, Biskupca, Dobrego Miasta, Olsztynka i Stawigudy podpisali porozumienie w sprawie nieodpłatnych porad prawnych.

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych będą się mieścić w ratuszach w Barczewie, Olsztynku i Dobrym Mieście, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz SORBOMIE Domu Pracy Twórczej w Biskupcu. Z pomocy prawników można będzie skorzystać od początku nowego roku.

 

Źródło: http://www.powiat-olsztynski.pl/porozumienie-w-sprawie-punktow-porad-prawnych

   GMINA BARCZEWO - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

   2015-10-19

Burmistrz Barczewa ogłasza konsultacje i zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty z terenu gminy Barczewo określone w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem programu  oraz zgłaszania uwag i opinii w odniesieniu do proponowanych zapisów tego dokumentu. Projekt programu jest zamieszczony na stronie internetowej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie jako załącznik do pobrania oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

Termin konsultacji: 22 października  - 5 listopada 2015r.

   GMINA ŚWIĄTKI - Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku

   2015-10-09

Wójt Gminy Świątki mgr  Sławomir Kowalczyk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacajch. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi  w 2016 roku.

   21. 10. 2015r. - Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

   2015-10-05

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza wszystkich pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pracowników samorządów pełniących tę funkcję na terenie powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna, a także przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających działalność społeczną do udziału w Forum Pełnomocników.

 

   ZAINWESTUJMY TRZY DNI PRACY W LATA ROZWOJU NASZEJ GMINY

   2015-10-02

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Marcina Sieczkowskiego, Wójta Gminy Gietrzwałd, przesyłam zaproszenie do udziału w warsztatach poświęconych przyszłości naszej gminy.

 

Zapraszam Państwa, ponieważ jako obywatelscy przedstawiciele i lokalni liderzy macie Państwo bardzo dobre rozeznanie w potrzebach i najważniejszych problemach swojego otoczenia. Liczę na Państwa aktywny udział i wiedzę! Chcemy autentycznego pomysłu na rozwój naszej gminy, nie martwego dokumentu stojącego na półce. Nie uda się to bez udziału mieszkańców gminy.

 

Szczegóły w: zaproszeniu

   Kandydaci do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie

   2015-09-29

Zakończył się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w pierwszej Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie w kadencji 2015 – 2017.

1 « 7 8 9 10 11 12 13 » 13