DOBRE MIASTO - II edycja Budżetu Obywatelskiego

2016-08-03
DOBRE MIASTO - II edycja Budżetu Obywatelskiego

 

Rozpoczęła się II edycja Budżetu Obywatelskiego w Dobrym Mieście.

 

Budżet Obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Gminy Dobre Miasto, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez:

 

  • zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań inwestycyjnych należących do kompetencji gminy,
  • dokonanie wyboru - głosując spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań.

 

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenach będących wyłączną własnością Gminy Dobre Miasto, z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów należących do innych podmiotów, własności indywidualnej.

 

W ramach budżetu obywatelskiego może być zrealizowane jedno lub więcej zadań, zgodnie z wynikiem głosowania.

 

Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może być niższa niż 50.000,00 zł.

 

Wnioski inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Dobre Miasto, pod warunkiem uzyskania poparcia projektu, przez co najmniej 50 mieszkańców gminy.

 

Szczegóły na stronie: dobremiasto.com.pl/wydarzenie/240/startuje-ii-edycja-bud%C5%BCetu-obywatelskiego