Zaproszenie do projektu "Kobieca Moc Liderska"

2016-06-23

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wszystkie Panie (z gmin Olsztynek, Dywity, Barczewo, Gietrzwałd) chętne do podjęcia wyzwania! Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca.

 

Projekt jest skierowany do 20 niepracujących kobiet  w wieku 30-60 lat z gmin: Olsztynek, Dywity, Gietrzwałd i Barczewo. Celem ogólnym projektu jest mobilizacja kobiet do podejmowania lokalnych inicjatyw oraz wzmocnienia aktywności społeczno-ekonomicznej. Realizacja projektu pomoże uczestniczkom w  w zdobyciu szeregu umiejętności potrzebnych do aktywnego życia w lokalnej społeczności, jak i również pomoże im w odbudowaniu poczucia własnej wartości i zwiększeniu wiary w siebie.

Poprzez udział w warsztatach kobiety będą miały okazję do nauczenia się jak swoje pomysły przerodzić w realne działania (projekty), a także poszerzenia wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu komunikacji, autoprezentacji, planowania i wyznaczania celów osobistych i zawodowych,  kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości społecznej.  Kobiety poznają swoje lokalne środowisko i jego zasoby, będą dysponować wachlarzem umiejętności, które są niezbędne do bycia aktywnym liderem w społeczności, właścicielem spółdzielni socjalnej lub własnego biznesu.

Co będziemy robić?

W telegraficznym skrócie: Poznawać siebie, rozmawiać, planować, wykazywać inicjatywę,  podróżować i wspólnie się rozwijać!

Zaplanowane działania/obowiązkowe dla uczestniczek!

06-07 lipiec 2016 Szkolenie: Komunikacja i praca zespołowa/szkolenie wyjazdowe/1 nocleg/przyjazd do Pensjonaciku Adler 6 lipca, Łajs 6, Olsztyn do godz. 9.30, wyjazd 7 lipiec o godz. 18-stej

 18-19  lipiec 2016 Szkolenie: Przedsiębiorczość społeczna  GOK w Gietrzwałdzie/dojazd do Gietrzwałdu da godz. 9.00 każdego dnia, wyjazd każdego dnia ok. 17.30

 W lipcu wizyta studyjna do 3 spółdzielni socjalnych pod Nidzicą

 25-26 lipiec 2016 Szkolenie: Kreatywne myślenie w Barczewie.

 08-09-10 sierpień 2016 Szkolenia: Cele i projekty, szkolenie wyjazdowe, 08.08 przyjazd do Tumian godz. 9.30, wyjazd 10.08 ok. 18stej./2 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Stary Folwark, Tumiany 7, Barczewo.

10 sierpień-30 październik 2016 -uczestniczki realizują projekty w swoich miejscowościach

 Listopad 2016 Spotaknie z grafikiem- opracowanie kalendarza promującego projekt /Dywity

 Grudzień 2016 Spotkanie podsumowujące w Olsztynku/sala konferencyjna Urzędu Miasta.