POWIAT OLSZTYŃSKI - Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

2015-09-25

Cel konsultacji

 

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2016 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim.

 

Przedmiot konsultacji.

 

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 września 2015 r.

2. Termin zakończenia konsultacji: 30 października 2015 r.

 

Informacje szczegółowe wraz z załącznikami do pobrania na stronie: www.powiat-olsztynski.pl/konsultacje-nad-projektem-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-olsztynskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016r