Sprawozdanie ze spotkania "Powiatowe Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna"

2014-07-15

 

Dnia 9 lipca 2014 roku w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się Powiatowe Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna (PFP).

 

Podczas spotkania dyskutowano na temat organizowanej przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”, która odbędzie się 23 - 24 października 2014r. Głównie skupiono się na przygotowaniu „Targów Pracy Wolontaryjnej” oraz „Targów organizacji pozarządowych” NGO na TOPie, które odbędą się drugiego dnia konferencji tj. 24 października. Podczas Targów organizacje i samorządy będą mogły zaprezentować swój dorobek oraz przedstawić konkretną ofertę pracy wolontaryjnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

 

Na PFP ustalono, że w dalszym ciągu można składać oferty pracy wolontaryjnej dla studentów UWM. Zwracamy się z prośbą o zastanowienie się nad tym, jakie są potrzeby w Państwa gminie czy organizacji,  jakie zadania można powierzyć wolontariuszom. Czekamy na Państwa propozycje. Osobą odpowiedzialną za zbieranie jest Pani Katarzyna Lenkiewicz Starostwo Powiatowe.

 

Zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza i przesłania oferty pracy dla wolontariuszy (studentów UWM) do Biura Pełnomocnika Starosty Olsztyńskiego ds. Aglomeracji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Pani Katarzyny Lenkiewicz na adres: katarzyna.lenkiewicz@powiat-olsztynski.pl bądź osobiście.

 

Aby dotrzeć do organizacji i samorządów zaproponowano spotkania, lub uczestnictwo w już organizowanych wydarzeniach, tak by poinformować o możliwości zaprezentowania się na konferencji oraz przygotowaniu odpowiedniej oferty dla wolontariuszek i wolontariuszy.

 

W Barczewie podczas Forum Organizacji Pozarządowych, w Dywitach podczas najbliższego szkolenia, zostanie przekazana informacja. Z ramienia urzędu marszałkowskiego zostanie również rozesłana informacja wraz z formularzem.

 

Kolejnym punktem omawianym na spotkaniu były szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL). Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i dotyczą współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi. Prosimy Państwa o rozpowszechnienie informacji o szkoleniach oraz zamieszczanie jej na stronach swoich Gmin. W Olsztynie szkolenie odbędzie się 9-10 września. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.mechanizmywspolpracy.pl/index.php/aktualnosci-l  

 

Ważne! Bardzo istotnym punktem spotkania była również informacja dotycząca odpowiedzi na złożoną na prośbę Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" interpelację przez Panią Poseł RP Beatę Bublewicz w sprawie postępu prac dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje). W załączeniu udostępniamy link: odpowiedź na interpelację. http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=news&grupa=1&id=1696  

 

Na koniec spotkania nie zabrakło dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Duże zainteresowanie wzbudziły zbiórki publiczne. Osoby biorące udział w Forum wyraziły chęć organizowania szkoleń/spotkań na temat: Zbiórki publiczne po nowemu”. Z ramienia Związku Stowarzyszeń wyrażono gotowość przeprowadzenia takich spotkań/szkoleń dla pracowników/pracownic jst oraz organizacji pozarządowych. W tej sprawie należy kontaktować się z OCOP w celu ustalenia terminów.