Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2014-06-23

 

Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego
i miasta OlsztynaZwiązek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na „Powiatowe Forum Pełnomocników”.


Podczas spotkania będziemy rozmawiać o konferencji pt. „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”, którą Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” współorganizuje m.in. z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w październiku 2014r. Szczególnie skupimy się na przygotowaniach do „Targów pracy wolontaryjnej” poprzez omówienie ofert pracy wolontaryjnej dla studentów. Ustalimy listę potrzeb i działań, które mogłyby być realizowane wspólnie ze studentami.


Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Wyrażamy przekonanie, że wspólna dyskusja przyczyni się do efektywnego i trwałego współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.


Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Program w załączeniu.


Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2014 (środa) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-11.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie i przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 03.07.2014 r. (piątek).