Zaproszenie na Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2014-05-23

Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego
i miasta OlsztynaZwiązek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na „Powiatowe Forum Pełnomocników”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w powiecie olsztyńskim ziemskim i grodzkim.

Podczas spotkania chcemy kontynuować temat konferencji pt. „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”, którą Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” współorganizuje m.in. z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w październiku 2014r.

Zajmiemy się omówieniem aktualnych zagadnień związanych z programem konferencji m.in. Targami organizacji pozarządowych, ofertami pracy wolontaryjnej dla studentów, jak przygotować samorząd i organizacje do udziału w konferencji, dobrymi praktykami związanymi z pozyskiwaniem studentów. Ustalimy listę potrzeb i działań, które mogłyby być realizowane wspólnie ze studentami.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą bądź przesłanie do Pani Katarzyny Lenkiewicz, pełnomocniczki starosty ds. współpracy z organizacjami na adres katarzyna.lenkiewicz@powiat-olsztynski.pl, konkretnych propozycji związanych z ofertą pracy wolontaryjnej, które Państwo przygotowali bądź zebrali wśród swoich organizacji.
formularz-oferta-pracy-wol.doc >>

Przedstawimy także główne założenia działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Wyrażamy przekonanie, że wspólna dyskusja przyczyni się do efektywnego i trwałego współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Program w załączeniu.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2014 (poniedziałek) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-11.30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie i przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.05.2014 r. (piątek).Z wyrazami szacunku
  Monika Falej dyrektorka OCOP