Informacja po spotkaniu "Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna"

2014-04-30

W dniu 2 kwietnia w Olsztynie odbyło się spotkanie pełnomocników z powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna, na którym omówiliśmy m.in. nowe zasady organizowania zbiórek publicznych, a także podsumowaliśmy spotkania testujące model współpracy realizowane w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Przez większą część spotkania dyskutowano na temat organizowanej przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych” dotyczącej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, która odbędzie się 23 - 24 października 2014r. Drugiego dnia konferencji tj. 24 października odbędą się „Targi organizacji pozarządowych” NGO na TOPie, na których organizacje i samorządy będą mogły zaprezentować swój dorobek oraz przedstawić konkretną ofertę pracy wolontaryjnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.