Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2014-03-18

Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego
i miasta Olsztyna


Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na pierwsze w tym roku „Powiatowe Forum Pełnomocników”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w powiecie olsztyńskim ziemskim i grodzkim.

Będziemy omawiać zagadnienia związane ze zmianami w Ustawie o zbiórkach publicznych oraz przedstawimy założenia konferencji pt. „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”, którą Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” współorganizuje m.in. z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w październiku 2014r. Celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie z problemami, jakie towarzyszą funkcjonowaniu organizacji pozarządowych oraz rozwiązaniami prawnymi i systemowymi w zakresie ich funkcjonowania.
Chcemy przedstawić także dotychczasowe i planowane działania związane z realizacją projektu pt. „W kierunku profesjonalizacji działań” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z zakresu kontraktacji usług społecznych.

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Wyrażamy przekonanie, że wspólna dyskusja przyczyni się do efektywnego i trwałego współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Program współpracy w załączeniu.

Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia 2014 (środa) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie,
w godzinach 10.00-12.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie i przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 28.03.2014 r. (piątek).Z wyrazami szacunku
Monika Falej

Dyrektorka OCOP