Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2013-11-05

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na kolejne w tym roku „Powiatowe Forum Pełnomocników”, którego myślą przewodnią bedzie: "10 lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Spotkanie będzie okazją do podsumowania współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w powiecie olsztyńskim ziemskim i grodzkim oraz zebrania oczekiwań co do dalszej współpracy od uczestników.

Będziemy omawiać Roczne Programy Współpracy na rok 2014. Prosimy, więc o zabranie ze sobą na spotkanie projektów RPW konsultowanych w Państwa gminie.

Chcemy przedstawić także dotychczasowe i planowane działania związane z realizacją projektu pt. „W kierunku profesjonalizacji działań” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z zakresu kontraktacji usług społecznych.

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Wyrażamy przekonanie, że wspólna dyskusja przyczyni się do efektywnego i trwałego współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Program współpracy w załączeniu.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2013 (czwartek) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie,
w godzinach 10.00-12.00.