Aktualności

   Dzień Ojca w Olsztynie

   2019-06-11

 Zapraszamy na Dzień Ojca z Fundacją

   Franczyzna społeczna

   2019-06-06

 Spółdzielnia Socjalna DALBA wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczynają budowę pierwszej w Polsce społecznej sieci franczyzowej. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

   Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych

   2019-06-06

 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z rozstrzygnięciem XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Forum odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Olsztynie.

   Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”

   2019-05-29

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego WW– M na lata 2014 – 2020

W związku z planowanym na lipiec br. naborem w ramach Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” zapraszamy:

   Godni naśladowania - lista organizacji, instytucji i osób nominowanych w poszczególnych kategoriach

   2019-05-28

  Zakończyła się ocena formalna wniosków zgłoszonych w XVI edycji Konkursu Godni Naśladowania. Wpłynęło 20 zgłoszeń, w tym aż połowa dotyczyła kategorii pierwszej konkursu. Jeden wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Pozostałe zostaną przekazane Kapitule Konkursu, która zadecyduje o przyznaniu statuetek i wyróżnień.

   Forum Młodzieży Warmii i Mazur

   2019-05-28

 Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie organizuje pierwsze Forum Młodzieży Warmii i Mazur. Będzie to przestrzeń do dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi. Spotkanie zaplanowano na 8 czerwca w godz. 11.00-17.00 w Kuźni Społecznej przy ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie.

   Spotkanie z Wojewodą i Kuratorem ws. edukacji obywatelskiej

   2019-05-28

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące edukacji obywatelskiej oraz współpracy z jednostkami edukacyjnymi. Wydarzenie to odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

   Konferencja " Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur"

   2019-05-28

 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji „Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur” w ramach obchodów VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Olsztynie.

   Dzień Dziecka w Parku Linowym w Olsztynie

   2019-05-23

 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele

zapraszają 27 maja o 9.30 do Leśnego Parku Linowego
na program 
                   "DZIEŃ DZIECKA-
               książka najlepszym przyjacielem Nowoczesnego Obywatela"

   Spotkanie informacyjne dotyczące Osi 11

   2019-05-21

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz Poddziałania 11.2.4Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia obu konkursów, jak również to w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie projektu.

 
1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 165