Szkolenia

   LISTA REZERWOWA - Szkolenia OCOP - Zarządzanie zespołem projektowym – Ewa Dargiewicz

Termin: 4-5 (piątek – sobota) grudnia g. 9.00-16.00

Zapisy od: 2009-11-04 do: 2009-11-28

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Zarządzanie zespołem projektowym", które przeprowadzi Ewa Dargiewicz.

 

   Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych - Monika Falej

Termin: 12 listopada 2009 (czwartek) g. 15.00-20.00

Zapisy od: 2009-10-31 do: 2009-11-12

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”, które przeprowadzi Monika Falej.

   LISTA REZERWOWA - Wypełnianie wniosku do samorządu - Monika Falej

Termin: 19 listopada 2009 (czwartek) g. 15.00-20.30

Zapisy od: 2009-10-31 do: 2009-11-14

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. " Wypełnianie wniosku do samorządu”, które przeprowadzi Monika Falej.

   "PLANOWANIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJI” – Maciej Felski, Monika Falej

Termin: 6-7-8 listopada 2009 ( piątek-niedziela)

Zapisy od: 2009-10-18 do: 2009-10-29

LISTA ZAMKNIĘTA: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Planowanie strategiczne w organizacji”, które przeprowadzą Maciej Felski i Monika Falej.

   "Budżet i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej” – Agnieszka Drożdżal

Termin: 24 - 25 września 2009 (czwartek - piątek) g.10.00-17.00

Zapisy od: 2009-09-09 do: 2009-09-24

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Budżet i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej”, które przeprowadzi Agnieszka Drożdżal.
Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników do twórczego i efektywnego uczestniczenia w zarządzaniu finansami swojej organizacji.

   "Projekty finansowane ze środków samorządu” – Agnieszka Drożdżal

Termin: 26 września g. 10.00-17.00

Zapisy od: 2009-09-09 do: 2009-09-24

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Projekty finansowane ze środków samorządu”, które przeprowadzi Agnieszka Drożdżal

   LISTA REZERWOWA - "Podstawy zarządzania projektem dofinansowanym ze środków UE"- Ewa Dargiewicz

Termin: 9-10 (piątek – sobota) października g. 9.00-16.00

Zapisy od: 2009-09-08 do: 2009-09-24

UWAGA: LISTA REZERWOWA!
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Podstawy zarządzania projektem dofinansowanym ze środków UE", które przeprowadzi Ewa Dargiewicz.

   Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z mediami - Siergiej Greczuszkin

Termin: 18 września g. 15.00 - 20.00 i 19 września g. 9.00 – 16.30

Zapisy od: 2009-08-30 do: 2009-09-15

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „ Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z mediami”, które przeprowadzi Siergiej Greczuszkin

   „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza – zarządzanie pracą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych”

Termin: 22 - 23.09.2009 rok

Zapisy od: 2009-06-13 do: 2009-09-08

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/

   Obowiązki osób realizujących projekt – Paweł Strączek

Termin: 22 czerwca 2009

Zapisy od: 2009-06-12 do: 2009-06-20

1 « 18 19 20 21 22 23 24 » 24