Szkolenie "Formalno - prawne aspekty wolontariatu"

Termin: 2019-07-09

Zapisy od: 2019-07-03 do: 2019-07-08

  Formalno-prawne aspekty wolontariatu 

Termin szkolenia: 2019-07-09 godz. 16.30-18.30
Zapisy od: 2019-06-29 do: 2019-07-08


 Jesteś, chcesz zostać wolontariuszem, wolontariuszką? Podpowiemy Ci gdzie możesz pomagać, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, predyspozycjami i umiejętnościami, jakie masz  prawa i obowiązki.

 

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt.  "Formalno - prawne aspekty wolontariatu", które przeprowadzi Monika Falej.

 

Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP.

Tematyka szkolenia:

- Kto może zostać wolontariuszem/ką i gdzie może świadczyć pracę wolontarystyczną?

- Porozumienie wolontariackie – czym jest oraz co powinno zawierać?

- Ubezpieczenie wolontariusza/ki: ubezpieczenia obowiązkowe i fakultatywne (NNW, OC, zdrowotne, społeczne).

- Przygotowanie wolontariusza/ki do pracy – prawa i obowiązki Wolontariusza/ki

- Wartość pracy wolontariackiej – jak ją wyliczyć?

-Dokumentacja we współpracy z wolontariuszami/kami: porozumienia, oświadczenia, zgody, karty aktywności, sprawozdania, oferta wolontaryjna i inne.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do wolontariuszy/ek, przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z Olsztyna zainteresowanych wolontariatem. 

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń