Szkolenie pt. „Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu".

Termin:

Zapisy od: 2019-02-18 do: 2019-03-10

                  

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu".


Szkolenie przeprowadzi Monika Falej  - dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP I stopnia.

 

Przyjdź ze swoją propozycją wniosku, przeanalizujemy go !


Zapraszamy osoby, które w swoich organizacjach pozarządowych odpowiadają za przygotowanie oferty i rozliczanie projektów finansowanych przez samorząd.

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie.

W formie warsztatów będą omawiane własne pomysły zgłoszone przez uczestników szkolenia.

 

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych.


Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com


Termin:

12 marca r. (wtorek) godz. 16.00 - 18.30

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego  się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel.   503 680 500   sekretariat.ocop@gmail.com


Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” 
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" 
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

 

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń