Szkolenia dla kadr wspierających osoby niepełnosprawne.

Termin:

Zapisy od: 2019-01-15 do: 2019-01-15

 Szanowni Państwo, 

 

 

chciałbym uprzejmie poinformować, że 2 stycznia 2019 r.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”

 

 

Tym samym zachęcam Państwa do udziału w szkoleniach, które będą prowadzone w obszarach: 

 

 

·        audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 

 

 

·        audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych, 

 

 

·        tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo), 

 

 

·        tworzenia audiodeskrypcji, 

 

 

·        przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM), 

 

 

·        tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR). 

 

 

Szkolenia będą skierowane do co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju, tj: 

 

 

·        osób zaangażowanych na podstawie stosunku pracy, 

 

 

·        osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 

 

·        kadry zarządzającej organizacji. 

 

 

Wymagane jest aby osoby te: 

 

 

·        były zgłoszone na szkolenie przez organizację pozarządową, w której są zatrudnione/zaangażowane, 

 

 

·        przed dniem zgłoszenia na szkolenie nie zajmowały się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia, i chciały zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie, 

 

 

·        były zdolne do wykonywania działań, do których uzyskają kompetencje w wyniku szkolenia (zdolność ta rozumiana jest jako brak barier natury fizycznej, psychicznej, umysłowej, uniemożliwiających wykonywanie audytów dostępności lub innych działań służących zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętych tematyką szkoleń). 

 

 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Panem Konradem Galińskim – tel. 668-429-357, e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl.
 
 

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń