Szkolenia RPO

Termin:

Zapisy od: 2019-01-14 do: 2019-01-14

 

Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 organizowane przez
Zespół Promocji RPO w styczniu i w lutym 2019 roku

 

 

 

1.    Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5126/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosc-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020 - 5 lutego w Olsztynie

 

2.    Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5029/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020 - 30 stycznia
w Olsztynie

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5120/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020 - 6 lutego w Elblągu

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5121/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020 - 12 lutego w Ełku

 

3.    Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5030/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 - 31 stycznia w Olsztynie

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5122/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 - 7 lutego w Elblągu

 

4.    Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5123/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 - 1 lutego w Olsztynie

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5125/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 - 13 lutego w Ełku

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5124/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 - 21 lutego w Elblągu

 

 

5.    Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5127/zapobieganie-i-zwalczanie-naduzyc-finansowych-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020 - 4 lutego w Olsztynie

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń