Jak dobrze rozliczyć zlecone przez samorząd zadanie?

Termin:

Zapisy od: 2018-11-27 do: 2018-12-14

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Jak dobrze rozliczyć zlecone przez samorząd zadanie?", które przeprowadzi Monika Falej.

 

Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP.

 

Program szkolenia:


1. Zagadnienia merytoryczne w sprawozdaniu,
2. Zagadnienia finansowe,
3. Niezbędne załączniki.

 

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane dla przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych.


Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.


Miejsce szkolenia:  Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych; ul. Tarasa Szewczenki 1;  10-274 Olsztyn

Termin: 14 grudnia 2018 r. (piątek), godz. 16.30 - 18.00


Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego u dołu strony.


Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres co najmniej 2 dni przed szkoleniem.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:  Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"; ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn; tel. 503 680 500, e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

  

  Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” 
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" 
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń