Forum Organizacji Pozarządowych

Termin:

Zapisy od: 2018-11-20 do: 2018-11-20

 

 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn 
w sobotę 24 listopada 2018 roku

godz. 10.00 - 12.00

(Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” ul. Knosały 3B) 
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych 

pt. „100 lat praw Kobiet"

 

 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek

osoba prowadząca 

Anna Maria Nadgrabska 

10.00 – 10.05

 

Powitanie gości - Monika Falej  Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

 

 10.05 – 10.15

 

Wystąpienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna

 

10.15 – 11.00

 

wykład Artura Gluzińskiego o nowych wzór ofert i umów na realizację zadań publicznych

 

11.00. – 11.15

rozstrzygnięte zostaną konkursy:
 

NIOP - Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych,

Trzeci sektor w mediach

 

11.15 – 11.55

 

 

wykład Prof. Teresa Astramowicz-Leyk 100 lat praw Kobiet, a prawa człowieka

 

 

11.55- 12.00 zakończenie

 

12.00 – 12.30 – drobny poczęstunek

 

 

W trakcie dorocznego spotkania

 

 

 

1. Kapsuła czasu z życzeniami dla Kobiet na 200 rocznicę obchodów praw Kobiet

 

2. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - „NGO na TOPie”  - Organizacje zainteresowane rezerwacją stanowiska na targach prosimy o zgłaszanie się do 22 listopada 2018 r. za pomocą formularza rezerwacji stoiska  i przesłanie na adres: ocop.olsztyn@gmail.com bądź osobiście. 

 

3. TARGI PRACY WOLONTARYJNEJ - Wszystkich chętnych zachęcamy do przygotowania własnej oferty pracy wolontaryjnej,  jaką można  powierzyć wolontariuszom/wolontariuszkom. Ofertę pracy można złożyć w terminie do 22 listopada 2018 r. za pomocą formularza oferty pracy i przesłać do biura Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: olsztynwolontariat@gmail.com  bądź osobiście. 

 

4. Foto budka okolicznościowa.

Udział w Forum i Targach organizacji pozarządowych jest bezpłatny.

 

 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na Forum do dnia 22.11.2018r.
za pomocą formularza zgłoszeniowego  
lub telefoniczne tel. 89 522 28 21 lub 503 680 500

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektu: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń