"Pozyskiwanie środków zewnętrznych w organizacji pozarządowej "

Termin: 11-09-2018

Zapisy od: 2018-08-30 do: 2018-09-09

Osoby uczestniczące:         

1) dowiedzą się, czym jest projekt, z jakich elementów się składa,

 

2) przećwiczą, z kim warto realizować projekty, z jakich środków i dlaczego (gra),

 

3) poznają różne ciekawe propozycje projektów (dobre praktyki),

 

4) dowiedzą się, jak wiele jest źródeł finansowania takich projektów, gdzie ich szukać,

 

5) dowiedzą się, jak sobie radzić z problemami, które występują w pracy z projektami.

 

Program szkolenia:

 

16:00 – 17:00 - Prezentacja celów szkolenia, programu, uczestników. Dobre praktyki. Źródła finansowania projektów. Co to jest projekt? (puzzle)

17:00 – 17:15 Przerwa

17:15 – 19:00 - Przygotowywanie projektów dla mieszkańców Olsztyna i nie tylko (gra). Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie jest nieodpłatne i przeznaczone dla przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych, osób fizycznych i instytucji współpracujących z olsztyńskimi organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań statutowych oraz osób zainteresowanych działalnością środowiska, w szczególności wolontariuszy.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;  ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com


Termin:  11 września 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 - 19.00

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego  się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel.   503 680 500   sekretariat.ocop@gmail.com

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń