LISTA ZAMKNIĘTA. Szkolenie OCOP pt. „Ochrona danych osobowych – dostosowanie organizacji pozarządowej do RODO”

Termin: 23 marca 2018 r. (piątek); godz. 09.30 - 14.00

Zapisy od: 2018-03-08 do: 2018-03-12

 

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych – dostosowanie organizacji pozarządowej do RODO.

 

Szkolenie przeprowadzi Magdalena Gąsior – od 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu organizacji ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w jednostkach publicznych. Współorganizator i prelegent konferencji Ochrona danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych. Obecnie uczestniczy w projektach wdrożenia RODO w kilkunastu organizacjach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Agenda szkolenia:

1.       Główne założenia RODO

a.       Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

b.      Risk based approach

c.       Privacy by design

d.      Privacy by default

e.      Ochrona praw i wolności właścicieli danych

2.       Prawa właścicieli danych osobowych

3.       Inspektor Ochrony danych

a.       Wyznaczanie IOD

b.      Wymagania i kwalifikacje

c.       Status IOD w organizacji

d.      Gwarancje niezależności i konflikt interesów

e.      Zadania IOD

4.       Planowane zmiany w przepisach krajowych

5.       Obowiązki ADO – w zakresie wdrożenia RODO

a.       Inwentaryzacja aktywów służących przetwarzaniu danych osobowych

b.      Tworzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

c.       Analiza ryzyka na potrzeby RODO

d.      Ustalanie procedur ochrony danych osobowych

e.      Wdrożenie procedur ochrony danych osobowych

f.        Szkolenia pracowników

6.       Obowiązki ADO - realizacja RODO po 25 maja 2018 roku

a.       Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

b.      Bieżąca analiza ryzyka

c.       Uwzględnienie ochrony danych osobowych na etapie planowania zadań

Domyślna ochrona danych

 

 

Szkolenie jest nieodpłatne i przeznaczone jest dla przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia:

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com


Termin:  23 marca 2018 r. (piątek); godz. 09.30 - 14.00

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego  się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:

OCOP, ul.Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel. 503 680 500 sekretariat.ocop@gmail.com

 

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń