"Szansa dla niewidomych"- zaprasza na szkolenie.

Termin:

Zapisy od: 2019-09-17 do: 2019-09-17

 

„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i
niedowidzącym - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób
niepełnosprawnych.”  współfinansowanego ze środków PFRON.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:
•       jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i
zawodowej,
•       jak obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,
•       jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,
•       jak obsłużyć niewidomego interesanta,
•       jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością
wzroku,
•       jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej
W Olsztynie zostaną utworzone dwie grupy po 16-ście osób, które zostaną
przeszkolone w trybie jednodniowym (6h szkolenia na każdą grupę).
Proponowany termin:
I termin 30.09.2019r g. 9.00-15.00 lub
II termin 28.10.2019r g. 9.00-15.00
Koszt: 63 zł/netto
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną oraz telefonicznie:
Tel. 664950351
kamila.arnatowicz@szansadlaniewidomych.org
justyna.sobota@szansadlaniewidomych.org

--
Kamila Arnatowicz
Tyflospecjalista
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Biuro Regionalne w Olsztynie
ul. Erwina Kruka 39 pok. 415
10-542 Olsztyn
tel: 89 526 42 80
www.szansadlaniewidomych.org
www.facebook.com/Szansa

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń