Wyzwania fundraisingowe w organizacjach pozarządowych

Termin: 27-09-2018

Zapisy od: 2018-09-17 do: 2018-09-25

Metody pracy: formularze, prezentacja

W trakcie spotkania uczestnicy określą przy pomocy dedykowanych formularzy, jakie największe wyzwania stoją przed organizacjami, które reprezentują. Diagnoza będzie punktem wyjścia do udziału w całodziennym warsztacie, który odbędzie się w październiku - do potwierdzenia.

 

Prowadząca:

Maria Olszewska (www.mjjo.pl), prowadzi szkolenia i doradztwa z fundraisingu w językach polskim, angielskim i włoskim.

Współpracowała jako trenerka m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Centrum Arrupe, Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury (m.in. prowadziła zajęcia w ramach Christian Educational Leadership Project oraz w ramach Executive Education for Bishops and Ecclesiastical Superiors from the Countries of the Former Soviet Block) oraz ma bogate porfolio organizacji, które szkoliła i w których wdrażała fundraising od strony praktycznej.

 

Wykładała fundraising i przedsiębiorczość społeczną na Akademii Morskiej w Gdyni i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Współtworzy nowatorski program doradczy dla Miasta Gdańska "Twoje pierwsze kroki w fundraisingu". Maria jest jednym z pierwszych w Polsce fundraiserów z Europejskim Certyfikatem Fundraisera. Wspiera rozwój fundraisingu w Polsce oraz wybrane inicjatywy artystyczne. Od 2011 roku do 2015 roku w ramach wolontariatu w PSF zorganizowała 14 Klubów Fundraisera na Pomorzu oraz 2 w Olsztynie (Kluby były spotkaniami z praktykami fundraisingu o charakterze otwartym skierowanymi do organizacji pozarządowych). Prywatnie jest miłośniczką aktorstwa i wspinaczki.

 

 

Zgłoszenie

* Imię i nazwisko:
Wybierz:

Adres email:
Telefon: