Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki RęcznejDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. ul. Głowackiego 27A

10-563 Olsztyn
Olsztyn
olsztyński
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 


 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2019
7393929072
383719160
0000792373Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


mailowo
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
19
0

0Wizytówka

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej (W-MOZPR) - zrzeszamy kluby sportowe działające w zakresie piłki ręcznej na terenie woj. warmińsko-mazurskiegoObszary działań

  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • Wypoczynek dzieci i młodzieżyDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

  • StowarzyszenieStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:
Związek Piłki Ręcznej w Polsce ZPRP

Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Zbigniew Czapla, Prezes Zarządu
Rafał Kowalski, Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych
Konstanty Targoński, Wiceprezes Zarządu ds. szkoleniowych
,
,Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Województwa

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy