Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Ratownictwo Wodne RzeczpospolitejDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. J. Piłsudskiego 69b

10-449 Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 
mBank
32 1140 2004 0000 3102 7707 6455
 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2012
9680854762
251623962
0000424319Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


Pn-Pt od 7:30 do 15:30. Kontakt najlepiej mailowy.
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
60
0

30Wizytówka

Celem RWR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.Obszary działań

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Ratownictwo i ochrona ludnościDziałalność na rzecz osób bezrobotnych

 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
 • Instytucja szkoleniowaForma prawna

 • StowarzyszenieStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:
Posiadamy i tworzymy jednostki terenowe zwane "Oddziałami" w całej Polsce. Oddziały tworzą "Drużyny".

Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:
Jesteśmy Zarządem Głównym RWRPrzynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Adam Krawczyk, Prezes
Łukasz Iskrzycki, Wiceprezes
Paweł Selucha, Wiceprezes
Natalia Niewiadomska, Sekretarz
Artur Mołdysz, SkarbnikFinanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:
TAK

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:
TAK

Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Całego kraju

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy