Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO MIEJSKO - POWIATOWE DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W OLSZTYNIEDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. KOPERNIKA 14A

10-555 OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 


 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
1984
739 38 96 906
36692070200000
0000671192Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


pon. i środa 09.00-13.00, wtorek 13.00-15.00
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
150
150

0Wizytówka

xxxObszary działań

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieżyDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

 • StowarzyszenieStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
KUŻMIŃSKI GRZEGORZ, PREZES
SKRODZKA IWONA BOŻENA, W-CE PREZES
TUROWSKA ANNA, SKARBNIK
SZURMAK TERESA, SEKRETARZ
MALINOWSKA CZESŁAWA, CZŁONEKFinanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Województwa

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy