Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
FUNDACJA NTMDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. ul. Pszenna 44b

10-900 Olsztyn
Olsztyn
olsztyński
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 
Bank Raiffeisen
43 1750 0012 0000 0000 3166 5949
 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2015
739 387 98 36
362962490
0000585740Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


9-17 od poniedziałku do piątku
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
3
0

4Wizytówka

Fundacja NTM zajmuje się propagowaniem innowacyjnych i jak najmniej inwazyjnych metod leczenia nietrzymania moczu. Naszym celem jest pomaganie, uświadamianie i nagłaśnianie tego problemu, aby wiedza na temat leczenia była ogólnie dostępna. Chcemy zwiększać świadomość społeczną, wspierać osoby z problemem inkontynencji oraz sprawić, aby temat ten przestał być tematem TABU a wiedza o niekonwencjonalnych metodach leczenia była ogólnodostępna.Obszary działań

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • świadczenie pomocy prawnej, wspieranie powstawania i rozwoju działalności gospodarczej, propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologiiDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

 • FundacjaStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Robert Jurga, Prezes Zarządu
Paulina Malarkiewicz, Przewodnicząca Rady Fundacji
Marta Abramska, Członek Rady Fundacji
,
,Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:
Według § 12 punkt 4 Statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: (według punktów PKD): 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna / 88.99.Z /72.11.Z /85.59.B /88.10.Z /87.90.Z / 87.30.Z /62.09.Z /62.02.Z /59.11.Z.

Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 2017 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Całego kraju

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy