Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Stowarzyszenie OstojaDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. Rataja 62/5

10-260 Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 
604515340, 696037396


stow.ostoja@gmail.com

 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 


 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2017
7393903799
36837992200000
0000697272Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


mail, telefon
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Nie


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
9
0

0Wizytówka

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, innych osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie poprzez pomoc w zapewnieniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych.Obszary działań

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

  • StowarzyszenieStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Elżbieta Jabłko, Prezes
Mariusz Gruźlewski, Wiceprezes
Maciej Pantak, Sekretarz
Bogumiła Pająk, Skarbnik
Dorota Kurowska, Członek ZarząduFinanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Całego kraju

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy