Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Fundacja na Rzecz Obronności Kraju i Integracji Społecznej "Dane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. Iwaszkiewicza 48

10-089 Olsztyn
olsztyn
olsztyński
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 


 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2015
739-388-17-73
363606448
0000595659Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


mailowo i telefonicznie
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
3
0

0Wizytówka

Fundacja prowadzi działalność w zakresie nauki strzelania z broni palnej, survivalu, strzelectwa sportowego, podnoszenia sprawności fizycznej obywateli . Celem fundacji jest podniesienie sprawności obronnej społeczeństwa poprzez prowadzenie szkoleń w zakresie posługiwania się bronią palną oraz zwiększających sprawność fizyczną oraz odporność na stres , organizowanie spotkań o tematyce militarnej, patriotycznej. Skierowana jest do wszystkich grup społecznych w wieku powyżej 16 roku.Obszary działań

  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejDziałalność na rzecz osób bezrobotnych

  • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
  • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
  • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacjiForma prawna

  • FundacjaStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Janusz Barański, Prezes Zarządu
,
,
,
,Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Całego kraju

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy