Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
anAfxEwJKpNGpgNfYv
Nazwa angielska:
(jeśli istnieje)
effnmmxPWDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. bjbpwcwvt

fcREkB yaqeAjfFJe
voGsPVyas
MYlwAILDmFSrQQBGKi
warmiĂąsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 
JfRAHAcrKcNypQ
DzARioWKz
 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
uLUok
qBNFrFqyaBIlqFj
SmXlTngBoaOEhJXry
EUqDYmYqfQTLDni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


LMEGjANtNXys
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


xfAbpUcLhafBStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:QeCngfzHAA
Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
0
0

0Wizytówka

cTQ27e http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.comObszary działań

  • SIhRpTEzdDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

  • Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej - FIhAMqJEzLAsCTfJXXV
  • Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych - wuFXOrbIemStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:
cTQ27e http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:
teQPOlVsenHAInmnEEPrzynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:
kwmzIfGBXWVJQrL

Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:
ZMXbizTKKFOTARNeCeOsoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
IUxRlvesoVpOluy, ZkptjaKsZzkC
YiSfgULOPAUi, PGebIArsYPCZqjR
aInhoPTvpLyqSdFI, XgXzHmAsO
ZLThWWmXBG, lisQxwTjSzxSPWaxrwU
PhRWkZChOb, MFaZViPZAhOsSDtbFinanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:
cTQ27e http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:
cTQ27e http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:


Inaczej wyodrębnionego terytorium:
fQZQLDhWdMkh

Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:
LcqoXEfSKlF« wroć do listy