Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Fundacja RAK PROSTATYDane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. Dworcowa 12 lokal 56

10-436 Olsztyn
Olsztyn
olsztyński
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 
BGŻ Olsztyn
77 2030 0045 1110 0000 0240
 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
11/08
7393877470
362214031
0000570683Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


Umawiać się telefonicznie
Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:nie
Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
0
0

0Wizytówka

DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOSCI ORAZ UDZIELANIE POMOCY W ROZWIJANIU OCHRONY ZDROWIA, A W SZCZEGÓLNOSCI: A) WSPIERANIE SRODOWISK MEDYCZNYCH PACJENTÓW I ICH RODZIN WE WSPÓLNEJ WALCE Z RAKIEM PROSTATY I INNYMI NOWOTWORAMI ZŁOSLIWYMI, B) PROMOWANIE PROFILAKTYKI ORAZ METOD LECZENIA RAKA PROSTATY, UKŁADU MOCZOWOPŁCIOWEGO I INNYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH, ZGODNYCH ZE STANDARDAMI MEDYCYNY AKADEMICKIEJ, C) DZIAŁALNOSC EDUKACYJNA I INFORMACYJNA ZWIAZANA Z PROMOCJA ZDROWIA, D) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU I E-WOLONTARIATU, E) WSPIERANIE ROZWOJU PODMIOTÓW ZAJMUJACYCH SIE OCHRONA ZDROWIA, F) BUDOWA I ROZWÓJ PORTALU ORAZ FORUM INTERNETOWEGO O TEMATYCE PROBLEMÓW Z UKŁADEM MOCZOWO-PŁCIOWYM, SZCZEGÓLNIE GRUCZOŁU KROKOWEGO I INNYCH NOWOTWORÓW, JAKO PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ UMOZLIWIAJACYCH DIALOG WSZYSTKICH SRODOWISK SKONCENTROWANYCH NA WALCE Z RAKIEM PROSTATY I INNYMI NOWOTWORAMI ZŁOSLIWYMI.Obszary działań

  • Działalność charytatywna
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego
  • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
  • Turystyka i krajoznawstwoDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

  • FundacjaStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Jerzy Christa, prezes
Władysław Karkulowski, wiceprezes
,
,
,Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:
tak

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:
nie

Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 2015 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Całego kraju

Inaczej wyodrębnionego terytorium:
oraz za granicą

Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy