Baza organizacji

Dodaj organizację
Nazwa:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Adres email:
Strona www:

Nazwa organizacji

Pełna nazwa:
Fundacja "Skrzydła Anioła"Dane adresowe

Dane kontaktowe

Adres:

Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ul. Lubelska 51

10-410 Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Telefon:
Faks:

Adres email:
Strona www:
 Konto bankowe

Rejestracja

Bank:
Numer konta:
 
 
MBank
42 1140 2004 0000 3602 7552 9753
 
 
Rok rejestracji:
NIP:
REGON:
KRS:
2015
739 38 72 685
36070778100000
0000541990Dni i godziny pracy biura

Dostępność dla niepełnosprawnych

Adres do korespondencji:

Dni i godziny pracy:

adr_koresp


Czy istnieje dostęp:

Utrudnienia, udogodnienia:

Tak


Brak danychStatus pożytku publicznego

Ludzie organizacji

Organizacja posiada status pożytku publicznego:Członków:
Wolontariuszy:
Pobierających wynagrodzenie:
2
15

0Wizytówka

Fundacja „Skrzydła Anioła” to organizacja non-profit, zrzeszająca ludzi o dobrych sercach, która organizuje w naszym regionie spotkania, akcje, kampanie społeczne podnoszące świadomość, budzące wiarę i optymizm u ludzi dotkniętych chorobą nowotworową. Rozpościeramy „SKRZYDŁA ANIOŁA” nad chorymi i ich bliskimi email: fundacja@skrzydlaaniola.eu facebook.com/skrzydlaaniola www.skrzydlaaniola.eu tel. 791 89 50 79 nr konta 42 1140 2004 0000 3602 7552 9753Obszary działań

  • Działalność charytatywna
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuDziałalność na rzecz osób bezrobotnych
Forma prawna

  • FundacjaStruktura

Organizacja ma jednostki terenowe lub prowadzi placówki:


Organizacja jest formalnie wyodrębnionym:Przynalezność do związków, porozumień, sieci

Organizacja należy do branżowych, regionalnych, krajowych porozumień organizacji pozarządowych:


Organizacja należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych:Osoby zarządzające

Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Imię i nazwisko, funkcja:
Małgorzata Giżyńska, Prezes
Urszula Rawa, Wiceprezes
,
,
,Finanse

Organizacja prowadzi działalność odpłatną w sferze pożytku publicznego:


Organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


Całkowita wielkość przychodów organizacji w ostatnim roku obrotowym: 0 - przychód: fin_przychTeren działań

Działania organizacji prowadzone są na terenie:
Województwa

Inaczej wyodrębnionego terytorium:


Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów:« wroć do listy