Z życia organizacji

   "ROZWÓJ WOLONTARIATU W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE WARMII I MAZUR"

   2010-04-20

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” zaprasza  pracowników socjalnych, animatorów i kandydatów na koordynatorów pracy wolontariuszy do uczestnictwa w projekcie „Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur”.

   MZPiTU - Spotkanie Przedstawicieli Filarów Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   2010-02-10

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz ROPMO serdecznie zaprasza na spotkanie Przedstawicieli Filarów Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych (była jednostka wojskowa przy ul. Jagiellońskiej), ul. Tarasa Szewczenki 1, dnia 3.03.10r. o godzinie 12.00.

   Prace nad "Strategią rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Olsztynie"

   2010-02-09

Odbyło się już wszystkie zaplanowane spotkania robocze, na których dyskutowane były następujące cele:
- Profesjonalizacja organizacji pozarządowych
- Zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego
- Zbudowanie marki organizacji pozarządowych
- Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych
- Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy


Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanym materiałem i do konsultowania go w drodze e-mail.

   1% dla Olsztyna!

   2010-01-28

      

Kampania Społeczna Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn w partnerstwie z Urzędem Miasta Olsztyn:
PRZEKAŻ 1% dla Olsztyna! 

Partner medialny Gazeta On-Line Olsztyn24

   Prośba Pełnomocnika Marszałka do Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   2010-01-27

"W związku ze zbliżającym się X posiedzeniem Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie zakresu współpracy, którą Państwo prowadzicie  z instytucjami i organizacjami Obwodu Kaliningradzkiego oraz pojawiających się problemów w tego typu działalności."

   Głosuj na Wielkie Jeziora Mazurskie

   2010-01-27

   Mamy nową ustawę o pożytku !!!!

   2010-01-24

 Po blisko sześciu latach żmudnych prac, 22 stycznia 2010 r. na 59 posiedzeniu, Sejm przyjął znowelizowaną Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010"

   2010-01-20

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

1 « 89 90 91 92 93 94 95 » 95