Z życia organizacji

   Mamy nową ustawę o pożytku !!!!

   2010-01-24

 Po blisko sześciu latach żmudnych prac, 22 stycznia 2010 r. na 59 posiedzeniu, Sejm przyjął znowelizowaną Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010"

   2010-01-20

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

   Spotkanie Wigilijne dla dzieci w OCOP

   2009-12-18

W dniu 21 grudnia w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych o godzinie 16.00 organizowane jest spotkanie Wigilijne dla dzieci z Ośrodka Kuratorskiego Nr 1

   Najlepsi z Najlepszych – nowa edycja konkursu

   2009-12-16

Urząd Marszałkowski ogłosił, że istnieje już możliwość zgłaszania kandydatur do nagrody marszałka Najlepsi z Najlepszych.  

   "Rekomendacje i bariery" – kondycja edukacji kulturalnej w naszym regionie

   2009-12-16

W dniu 16 listopada br. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyło się konwersatorium "Dylematy i wyzwania edukacji kulturalnej", które rozpoczęło cykl spotkań poświęconych różnym wymiarom aktywności kulturalnej na Warmii i Mazurach. Zachęcamy do pobrania  dokumentu "Rekomendacje i bariery" - materiału wypracowanego przez uczestników konwersatorium, a dotyczącego kondycji edukacji kulturalnej w naszym regionie.

 

   Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

   2009-12-03

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego , Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Sieć „Wolontariat Warmii i Mazur”oraz Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie zapraszają naWojewódzką Konferencję z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza  

zaproszenie.pdf
karta_zgloszeniowa.doc

   Globalny Maraton Pisania Listów Amnesty International

   2009-12-02

Dołącz do obrońców praw człowieka! Globalny Maraton Pisania Listów Amnesty International (12 i 13 XII) w tym roku także w Olsztynie.  

   Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych z regionu

   2009-11-26

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Lotna Poradnia Obywatelska

   2009-11-24

Bezpłatne porady prawne, obywatelskie i mediacyjne - ODWOŁANE W DNIU 11.12.2009

   Olsztyńscy społecznicy zostaną nagrodzeni przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   2009-11-22

Dnia 27 listopada br. o godzinie 12.00 odbędzie się w Salach Kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku, uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – IX edycja 2009 roku.

1 « 88 89 90 91 92 93 94 » 94