Jesteśmy Razem!

2018-04-26

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza 12 maja w godzinach 11.00-14.00 na Stare Miasto w Olsztynie na festyn "JESTEŚMY RAZEM".

 

Jest to wyjątkowe wydarzenie , które organizują wyjątkowi ludzie-niepełnosprawni. Radość życia ,pogoda ducha, wspaniała i niepowtarzalna atmosfera i świetne produkty to właśnie Festyn "JESTEŚMY RAZEM"!

 

UNO i Przyjaciele przygotowują ciekawe i ważne bloki edukacyjne dla dzieci:

Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego: "Nie daj się nabrać"

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody:"Jestem Przyjacielem Lasu"

Przedszkole Miejskie Nr 24:"Irena SENDLEROWA"

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela:"30-lecie RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH"

 

Przyjaciele Niepełnosprawni zapraszają nas do wspólnego spędzenia czasu pod hasłem "Jesteśmy razem"! Warto więc dokonać analizy naszych postaw społecznych.Mądrość "TALMUDU" głosi: "Człowiek winien spełniać swoje obowiązki względem ogółu, tak jakby to były obowiązki wobec Boga".Czy rzeczywiście dobrze pełnimy swoje obowiązki wobec Boga i wobec ogółu?Pięknym uzupełnieniem "Talmudu" jest też mądrość islamu ,w którym Abu Hurajra przekazał, że Prorok Muhammad (pokój i miłosierdzie z Nim) powiedział: "Godzina sprawiedliwości jest lepsza niż czczenie Allaha przez 60 lat modląc się w nocy i poszcząc w dzień a godzina okrucieństwa jest gorsza od grzeszenia przez 60 lat". (Abu Nuaim, "Fadilatul adlin min al łalat", 12)W innym hadisie Prorok Muhammad powiedział:Okrucieństwo jest ciemnością Dnia Ostatecznego (Buchari, 2447)

 

Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.

Zbigniew Majchrzak


https://www.facebook.com/UniwersytetNowoczesnegoObywatela/http://wo24.pl/tag/uno/  

 

    Źródło: e-mail