Program "JESTEM PRZYJACIELEM LASU-LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY OLSZTYŃSKIE"

2018-01-30

Warmińsko-Mazurski Zarząd Ligi Ochrony Przyrody i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zapraszają 7 lutego o godz. 0 9.30 do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie przy ul. Kościuszki 46/48 na program z cyklu "JESTEM PRZYJACIELEM LASU - LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY OLSZTYŃSKIE".

 

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela dziękują naszym dzieciom i młodzieży za udziału w akcji zbierania żołedzi w ramach kampanii edukacyjnej JESTEM PRZYJACIELEM LASU.


Las to nasz wielki Przyjaciel, który bezinteresownie daje nam same korzyści. Naprawdę warto go poznawać. Nikt nie chroni nas lepiej niż las.
Z roku na rok powierzchnia lasów stopniowo zwiększa się, dzisiaj zajmują one ponad 29% powierzchni Polski. Największe kompleksy leśne znajdują się w zachodniej części kraju, a także na Mazurach i w Karpatach. Lasy produkują gigantyczne ilości tlenu, pobierając jednocześnie dwutlenek węgla oraz inne toksyczne gazy emitowane przez fabryki i wydobywające się z kominów naszych domów, chronią nas przed efektem cieplarnianym. Tereny leśne zatrzymują ogromne ilości wody, zapobiegając powodziom lub zmniejszając ich rozmiary. Skupiska drzew chronią przed wiatrem osiedla ludzkie i uprawy rolne. Lasy umożliwiają przetrwanie tysiącom gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu zagrożonym wyginięciem.

Aby zostać Przyjacielem Lasu wystarczy stosować się do prostych rad opracowanych przez Pana Tadeusza PAMPUCHA, Prezesa W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody i Pana Arkadiusza MROZOWSKIEGO, z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie:


1.   Szanuj przyrodę !
2.   Nie zaśmiecaj lasu !
3.   Nie niszcz zieleni !
4.   Nie hałasuj i nie płosz zwierząt !
5.   Przez las wędruj ścieżkami !
6.   Nie zprószaj ognia w lesie !
7.   Nie wypalaj traw !
8.   Nie zabieraj skarbów przyrody, żebyś miał do czego wrócić !
9.   Kieruj się dobrem mieszkańców lasu !
10. Zwracaj uwagę nawet na tych najmniejszych !
11. Dbaj o wszystkie gatunki roślin i zwierząt, zwłaszcza te chronione !
12.  W okresie zimowym nie dokarmiaj zwierząt w pobliżu aglomeracji

Leśny Savoir-Vivre czyli jak bezpiecznie korzystać z uroków lasów:

 

 • Pamiętając o właściwym zachowaniu w lesie będziemy mogli się cieszyć długo jego urokami.
 • Czytaj tablice informacyjne i ostrzegawcze i stosuj się do instrukcji - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny
 • Wędruj wyznaczonymi szlakami i drogami
 • Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie wiesz, gdzie się one znajdują, zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal
  www.czaswlas.pl
 • Nigdy nie używaj ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi
 • Ogniska możesz rozpalić w specjalnie oznaczonych miejscach
 • Nie pal w lesie papierosów
 • Nie wjeżdżaj samochodem, kładem na drogi leśne, nie zastawiaj dróg pożarowych
 • Nie zostawiaj w lesie śmieci, zabierz je ze sobą, one są także źródłem zagrożenia pożarowego
 • Jeżeli widzisz pożar lub sytuację, która do niego może doprowadzić, alarmuj dzwoniąc na nr 112 lub 998
 • Jeżeli według Twojej oceny istnieje niebezpieczeństwo dla lasu informuj Służbę Leśną, straż pożarną lub policję.  


Zapraszamy też Nowoczesne Placówki Edukacyjne do wstępowania do organizacji Ligi Ochrony Przyrody – Przyjaciół Lasu - adres do kontaktu z LOP : zow- mlop@outlook.com lub 608 357 138, oraz do udziału w kolejnej edycji programu "Nowy Las za makulaturę"
Zgłoszenia zorganizowanych grup Dzieci Przyjaciół Lasu, prosimy o zgłaszanie do Zbigniewa Majchrzaka ( tel 669950150)

 

Źródło: e-mail