Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

2017-12-27

Stowarzyszenie powstało 11 sierpnia 2000 r. jako oddział Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie. Od 19.04.2004r. działa jako samodzielna jednostka, stan członków wynosi  34 osoby. Najważniejszym zadaniem jakim zajmuje się Stowarzyszenie od początku powstania jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, który organizowany jest już po raz XIV.

 

Uczestniczymy w obchodach Dni Barczewa promując organizacje pozarządowe. Braliśmy udział w projektach „Herold” i „Działajmy Wspólnie”, w wyniku których odbyła się Powiatowa Majówka Organizacji Pozarządowych, na której dokonano podpisania porozumienia NGO z poszczególnych gmin pn. „Świeć w Sieci”. Organizowaliśmy Międzynarodowy Plener Malarski i wystawę poplenerową.

 

Współorganizowaliśmy wystawę malarstwa pt. „Artysta Chwilowo Nieobecny”. Przeprowadziliśmy gminny konkurs rękodzieła artystycznego i zorganizowaliśmy wystawę. Zorganizowaliśmy uroczystości związane z wręczeniem medalu „Senat Odrodzony 1989-1999”  przyznanego Szkole Podstawowej im Augustyny Wiewióry w Wipsowie. Od kilku lat przeprowadzamy dwa razy do roku we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie  zbiórki żywności na terenie gminy Barczewo.

 

Organizowaliśmy Konferencję  Powiatową Organizacji Pozarządowych. Organizowaliśmy spotkania  z parlamentarzystami. W 2011r  w ramach realizacji zadań  Gminy Olsztyn   stowarzyszenie zrealizowało zadanie „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury poprzez  wydanie publikacji o Feliksie Nowowiejskim pt. „Felek wyrusza  w świat”.

 

Natomiast  w ramach realizacji zadań gminy Barczewo stowarzyszenie wydało płytę pt. Gmina Barczewo – zabytki, kultura, turystyka, zorganizowało spływ kajakowy, oraz konferencję szkoleniową dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo. Wydało  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie II poprawione. Egzemplarze książki, trafiły do dzieci w trakcie uroczystego spotkania w  Szkole Podstawowej NR 1 w Barczewie w dniu 15.12.2011r. W ramach realizacji innych  zadań  - „Świecowisko”  sfinansowaliśmy Koncert  Pamięci Marka Grechuty pt. „W moim  lesie.”  przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.

 

W 2014r w ramach realizacji zadań  Gminy Barczewo   zrealizowaliśmy projekty:  „Śladami Historii” i „Integracja środowisk pozarządowych”. Celem głównym  projektu „Śladami Historii”  było podniesienie poziomu wiedzy historycznej mieszkańców gminy Barczewo. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie gry terenowej i Wielkiego testu wiedzy o Barczewie. Pierwsze wielkie testowanie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów odbyło się z okazji 650-lecia nadania praw  miejskich  naszemu miastu.

 

W ramach zadania „Integracja środowisk pozarządowych”   odbyła  się  w dniu 06.09.2014 Konferencja – Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Barczewo. Organizacje zaprezentowały swój dorobek w postaci wystaw i prezentacji. W ramach realizacji przedstawionych zadań SIO współpracuje  z wolontariuszami, których liczba w zależności od potrzeb wynosi od 60 do 200 osób.

 

W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

 

źródło: htp://www.festiwal-barczewo.pl