Dzień Praw człowieka w UNO

2017-12-04

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 8 grudnia 2017 r. do zorganizowania programu z okazji DNIA PRAW CZŁOWIEKA.

 

8 grudnia przeanalizujemy cele kampanii społecznych RPO, RPD i zapisy "Konstytucji RP".

Programem tym rozpoczynamy nasze obchody XXX-lecia RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH oraz 150-lecia urodzin Marii SKŁODOWSKIEJ-CURIE.

 

Wszystkie te akty prawne służą poszanowaniu praw człowieka ,również tego małego człowieka- dziecka.Rzeczpospolita Polska ustanowiła instytucję RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH i RZECZNIKA PRAW DZIECKA, którzy stoją na strży tych praw.Ich niezwykle ważne kampanie społeczne służą podnoszeniu świadomości naszych praw ,co słuzy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego:

- Kampania "Równe traktowanie";

- Kampania "Za starość naszą i waszą" ,przeciwdziałąjąca alienacji seniorów

- Kampania "Nie dla bicia" ,o niestosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej jako "środka wychowawczego" przez dorosłych ,ale i w konfliktach między dziećmi

-Kampania "Odwaga ratuje życie", ucząca odwgi cywilnej w przeciwstawieniu się nieformalnym liderom ,którzy wymuszją zachowania nizgodne z prawem czy tez niebezpieczne.

 

Rok 2016 ,UNESCO ogłosiło ROKIEM ARYSTOTELESA.Było to uhonorowaniem zasług tego wielkiego myśliciela.Jego "Metafizyka" została przyjeta przez islam (AVERROES), judaizm (MAMONIDES) i chrześcijaństwo (św. TOMASZ z Akwinu)! Mądrość tej filozofii połączyłą trzy różne systemy religijne.Warto powrócić do metafizyki chociażby w wersji opracowanej przez św.Tomasza, który podkreślił istnienie bytu koniecznego-Boga i bytu przygodnego -człowieka.Skoro jest tylko jedna pierwsza przyczyna -jeden Bóg ,niezależnie jakie mu imię nadajemu , to wszyscy ludzie , niezależnie od koloru skóry , języka czy wyznania są Jego dziełem.Różnimy się wyłącznie tym co odróżnia jednostkę gatunku a osobą.W personalizmie TEILHARDA DE CHARDINA, osoba to człowiek dążący do doskonałości.Jak to ujął JEZUS z Nazretu "Bądzcie więc wy doskonali ,jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,48).Personalizm Teilhardowski skłąda sie z kilku etapów, pierwszy i najważniejszy dotyczy samodoskonalenia, drugi poprawy jakości swojego najbliższego otoczenia a kolejny większych struktur społecznych.Prof. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY nazywa to "drogą do człowieczeństwa".Prof. Tadeusz KOTARBIŃSKI uważał, że "rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność  rozkwita w pełni pod strażą rozumu (...) w wolności najcenniejsza jest jej świadomość.Większe dzieła powstają z zapału niż ze strachu, a przecież zapał ma w sobie ducha świadomej wolności".

 

 20 listopada , zokazji Dnia Praw Dziecka , Dzieci z olsztyńskich Przedszkoli :Nr 1, Nr 16 AWP,Nr 24, Nr 39, "Promyczek" i z Szkoły Podstawowej "Piątka" ,zademonstrowały wysoką znajomość swoich praw i obowiąków. Dowiodły tym ,że kampanie społeczne RPO, RPD, NBP, Ministerstwa Zdrowia, Polikliniki MSWiA i LOP dają wymierne korzyści intelektualne i moralne.