Dzień Praw Dziecka w UNO

2017-11-13

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 20 listopada do olsztyńskiego Ratusza, na program z okazji "Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka".

 

Ten ważny program odbędzie się pod Patronatem Dr Piotra GRZYMOWICZA, Prezydenta Olsztyna, w najważniejszym dla nas miejscu, w siedzibie Prezydenta Miasta Olsztyna i Rady Miasta Olsztyna, co jest istotne w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego ,które jest zaangażowane w rozwój swojego regionu, swojej małej Ojczyzny.To nowoczesne społeczeństwo obywatelskie tworzą Nowoczesne Dzieci z świetnych Placówek Edukacyjnych: Przedszkoli :Nr 1, Nr 16,Nr 19, Nr 24, Nr 39, "Promyczek" i Szkoły Podstawowej "Piątka".

 

Gościem Honorowym będzie Pani Anna WASILEWSKA, Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.Otrzymaliśmy tez ciepły list od Prof. dr hab. Tadeusza IWIŃSKIEGO.

 

Janusz KORCZAK, uważał ,że "nie ma dzieci-są ludzie" ,a Premier Władysław GRABSKI, twórca reform stabilizacyjnych, które uratowały II Rzeczpospolitą Polską od poważnego kryzysu oraz twórcy Banku Polskiego SA, którego piękne tradycje kontynuuje Narodowy Bank Polski; twierdził, że "Polskę nalezy budować od dołu", czyli że powinni to czynić obywatele.Nasze dzieci są świetnym przykładem słuszności myśli Korczaka i Grabskiego.

 

Rok  2012 ,z inicjatywy Ministra Marka MICHALAKA, Rzecznika Praw Dziecka ,był "Rokiem Korczakowskim".Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela był zaangażowany w to wydarzenie, a teraz ,po pięciu latach obchodziliśmy "2017-Rok Janusza KORCZAKA w UNO", który podsumujemy 14 stycznia w naszym programie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na której otworzymy nasze programy dedykowane Rzecznikowi Praw Obywatelskich ,z okazji XXX-lecia działalności RPO.

 

Minister Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka w liście do Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela , z okazji napisał, że "Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski- inicjatora jej uchwalenia- w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych.Posłowie zgodzili się , że w polskim kalendarzu powinien znależć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle  mówić się będzie o prawach dziecka, przypominając ,że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać".We wcześniejszym liście do UNO ,Rzecznik Praw Dziecka  podkreślił, że "główną wartością tego projektu jest położenie nacisku na naukę i samodoskonalenie (...)Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję,  dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych ".

       

Listy Ministra Marka MICHALAKA, RPD; znajdują swoje umocowanie w zapisach Art 30, 31, 32 33 i 40 "Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

  Współautorem tego programu jest Rada Osiedla "Wojska Polskiego"

 

Zbigniew Majchrzak

 

 

Źródło: email