Konkursy

   Program "Równać Szanse" 2013

   2013-01-18

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013r. a 30 listopada 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 

   Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

   2013-01-18

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosiła w jego ramach pierwszy nabór wniosków w Działaniu II Wizyty Przygotowawcze. Konkurs trwa do 11 marca 2013.

 

   „Wspólnie budujmy kapitał społeczny” - konkurs dla biznesu i III sektora

   2013-01-18

Fundacja Duende wraz z PKPP Lewiatan i Deloitte organizuje konkurs „Wspólnie budujmy kapitał społeczny” przeznaczony dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, którzy realizują wspólne projekty. Opisy zrealizowanych wspólnie działań posłużą innym jako przykład skutecznego działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz będzie promował ideę podejmowania takiej międzysektorowej współpracy.

 

   Druga edycja konkursu „Okulary Równości”

   2013-01-18

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej zaprasza do zgłaszania kandydatur do drugiej edycji nagrody „Okulary równości”. Nagroda przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji jest kontynuacją inicjatywy Izabeli Jarugi – Nowackiej, z czasu gdy pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn.

 

   Inauguracja Patriotyzmu Jutra 2013

   2013-01-14

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego programu Patriotyzm Jutra. W konkursie udział wziąć mogą organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Nabór wniosków trwa do 11 lutego 2013 roku włącznie.

   Programy Komisji Europejskiej – wnioski na granty operacyjne

   2013-01-14

Komisja Europejska zaprosiła do składania wniosków na granty operacyjne. Termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2013 r. dla programów „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” i „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” oraz 23 stycznia 2013 r. dla programów „Prawa podstawowe i obywatelstwo” i „Daphne III”.  Zaproszenie skierowane jest do pozarządowych organizacji typu non-profit, stowarzyszeń, fundacji, które w 2013 roku planują działania wpisujące się w cele szczegółowe i ogólne poszczególnych programów.

   Młodzież w działaniu

   2013-01-14

Młodzież w działaniu to jeden z nielicznych programów w skali europejskiej, z którego mogą korzystać nieformalne grupy młodych ludzi. Terminy składania wniosków w 2013 roku upływają: 1 lutego, 1 maja i 1 października.

   Konkurs „Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych”

   2013-01-04

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty należy składać do 21 stycznia 2013 roku.

1 « 96 97 98 99 100 101 102 » 113