Konkursy

   Konkurs z zakresu edukacji

   2011-03-28

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Olsztyna


   Konkurs z zakresu promocji miasta

   2011-03-28

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji miasta.

   Konkurs z zakresu kultury

   2011-02-21

   NIOPy dla trzeciego sektora do rozdania

   2010-10-02

           

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2010-10-02


Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".


Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

1 « 83 84 85 86 87 88 89 » 89